Filtrování podle výše dotací
>= tis. Kč
<= tis. Kč
 
Jsou zobrazeni příjemci obsahující alespoň
jeden projekt splňující daný rozsah.
Filtrování podle programů
Program Alfa
Program Omega
Program Centra kompetence
Program Delta
Program Gama
Program Epsilon
Filtrování podle typu účastníků
Veřejné vysoké školy
Akademie věd ČR
Ostatní výzkumné organizace
Ost. veř. výzk. inst. bez AV ČR
Malé podniky
Střední podniky
Velké podniky
Filtrování podle skupiny oborů
Společenské vědy
Matematika a fyzika
Chemie
Vědy o zemi
Biovědy
Lékařské vědy
Zemědělství
Informatika
Průmysl
Vysvětlivky ke zobrazení ID projektů
 
Červený identifikátor projektu: Organizace je příjemcem projektu a k případným dalším účastníkům tohoto projektu vedou červené linky.
 
Modrý identifikátor projektu: Organizace je dalším účastníkem projektu a k příjemci vede modrá linka.
 
Poznámka:   Při zobrazení detailu klepnutím na zobrazeného příjemce vedou po mapě linky ke všem dalším účastníkům i přesto, že dle filtru nejsou zobrazeni.
 
Vyhledávání podle názvu projektu
Vyhledávání podle ID projektu
Výsledky vyhledávání
 
Vyhledávání z:
filtrovanéhocelé databáze
Copyright © (2013-2015) Technologická agentura České republiky